Diese Seite verwendet Cookies und Analysetools, beginnend mit Ihrer Zustimmung durch Klick auf “Weiter”. Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

1 john 3 1 tagalog

Sumagot si Juan, “Walang sinumang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. ◄1 Juan 3 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. For the Divine Truth testifies concerning the Lord, both as to his divine wisdom and divine love, and notwithstanding its being rejected by the generality of mankind, brings conviction along with it to those who receive it.Verses 3:34, 35. John 3:1 - May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Human translations with examples: awit 8: 19, 1 juan 1: 9, juan 1:1213, 1 john 4 9 11, sirach 2: 1 9. Sa isang kasalan, ang babaing ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. 1:4; Lu. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. FariseoThe Pharisees were a sect of the Jewish church at the time of the New Testament. 3 Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Nanatili sila roon nang kaunting panahon, at nagbabautismo ng mga tao. 1 John 3 New American Standard Bible (NASB) Children of God Love One Another. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Yet that scarcely any of the innumerable arcana of regeneration come to the knowledge and perception of man.Verses 3:9, 10. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. Now you can join the growing number of Christians using a Bible app to read the Holy Word. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 1 John 3:1-24—Read the Bible online or download free. This however is understood by those of the perverted church, according to a natural idea, and not according to a spiritual idea, and therefore they are further instructed, that regeneration is effected by a reception of the truths of faith in man's understanding, and by a love and life in conformity with those truths.Verses 3:6, 7. Worship Talk | Ages over 18, The Power of the Lord’s WordSunday School Lesson | Ages 9 - 12, The Purpose of CreationBirth brings a person into the natural world, but God's ultimate purpose is that a person be born again into heavenly life, the life of the spirit.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Visit of NicodemusFamily lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..Religion Lesson | Ages 4 - 17, Why Are We Here?Lesson and activities to explore why we were created - what God intends for us.Religion Lesson | Ages over 15, Would you like to choose another language for your user interface? Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Gayundin naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. : 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Sagot naman ni Jesus, “Pakatandaan mo: malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . Contextual translation of "1 john 1:9" into Tagalog. Siya ay si Nicodemo. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. Ganito ang paghatol ng Diyos: naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Whosoever therefore receives truth from that Divine Humanity with a right faith, is made partaker also of the divine good, but whoever rejects it, can have no apprehension of that good, but remains in his own natural evils. 1 John 3:1, ESV: "See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. We offer the Ang Dating Biblia (ADB), the most widespread version Bible used by Christian Filipinos. : 2 The same was in the beginning with God. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 2 Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. 1 John 3:1,2 It is a mark of God’s singular love toward us, that. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). (You can do that anytime with our language chooser button ). Test the Spirits 1 John 4. May isang lalake nga sa mga FariseoFariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Explaining the Inner Meaning of John 3Verses 3:1, 2. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos. “Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? 1 John 3:2 Or when it is made known; 1 John 3:13 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 16. bHasStory0 = true; Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.”. 1 Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay espiritu. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 2 Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is. if(sStoryLink0 != '') Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. For celestial and spiritual things can only be comprehended by those who receive into their minds and lives the divine truth, inasmuch as the divine truth alone comes down from heaven, and therefore is alone capable of elevating any into the things of heaven.Verses 3:14, 15. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For this reason the world does not know us: because it did not know Him. : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. we are now called his sons, and designed for further. Siya ay isang pinuno ng mga Judio. 11 For this is the message you heard from the beginning: We should love one another. } Tagalog 1905 Genesis 1. Food for Thought: Baptism - A Doorway to Eternal LifeBaptism creates an introductory link between a person and the Lord.Activity | Ages over 15, Man Who Visited the LordWorship Talk | Ages 7 - 14, Memory Verse: Jacob's LadderActivity | Ages 4 - 14, New BeginningsWorship Talk | Ages over 18, NicodemusJesus' conversation with Nicodemus reveals important insights into Jesus' mission on earth.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Prayers for Teens: Water and BaptismActivity | Ages 15 - 17, The Lord and NicodemusA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. Download this new audio Bible app for free. “Puwede po bang mangyari iyon?” tanong ni Nicodemo. 1 On the other hand, if divine truth be loved and obeyed, man is conducted to the Lord's Divine Humanity, because he is willing to acknowledge that all the good which he wills and does is from that divine source.Verses 3:22, 23, 24. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis. For the literal or external sense of the Word proceeds from, and is filled with, the interior things of the divine truth and wisdom, which things are rejected by those who remain in the love of mere natural things, and who, on that account, cannot comprehend celestial and spiritual things.Verse 3:13. 1 John chapter 3 KJV (King James Version) 1 Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.. 2 Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan? And that the design of all representative truth is only to prepare mankind for the reception of the Divine Truth, that thus good and truth may be conjoined in the church, and the church may rejoice in being instructed concerning the precepts of faith, and in receiving them in faith and obedience.Verses 3:30, 31. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Guro, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos.”, Sumagot si Jesus, “Pakatandaan mo: malibang ipanganak na muli, ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos.”. Nevertheless these truths are received with doubt by those of the perverted church, and therefore it is taught that all purifying truth is from the Divine Truth, and thus that all wisdom, intelligence, reason, and science, are not of man, but of the Lord in his Divine Humanity.Verses 3:28, 29. kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao. Sa wikang Griego, ang kataga para sa mga salitang “hangin” at “espiritu” ay iisa lang. This is the Gospels of jesus. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Juan 3:16. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Because man is at first born merely natural, but has the capacity of afterwards becoming spiritual, by a life according to truths derived from the Word, and therefore he ought not to regard regeneration as a strange, or irrational operation.Verse 3:8. Thus the Divine Truth becomes all in all in the church, as being inmost truth, and all other good and truth only administer externally.Verses 3:32, 33. That this divine truth therefore assumed a sensual corporeal principle here on earth, to the intent that sensual corporeal men might have a divine object of faith presented to them, and being thus elevated to conjunction with that object, might be preserved from the defilement and death of merely sensual and corporeal life.Verse 3:16. hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? That when the Lord had finished these sayings, he instructs the perverted church in the truths of purification, which truths also were taught in abundance by those who were principled in charity and faith, whilst they were in a state of freedom.Verses 3:25, 26, 27. In 1 John 1:8, the grammar indicates John is speaking about occasional acts of sin. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. 1 John 3:11 New International Version (NIV) More on Love and Hatred. Read full chapter The reason the world does not know us is that it did not know him." Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. 1 John 3:1 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 3:1, NIV: "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God!And that is what we are! Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Mindful Communication Challenge 2 of 5 – Is it true? Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. Sumagot si Jesus, “Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Do not miss the opportunity to have on your phone the best Tagalog Bible to study the Word. Not yet been made known nagpapahayag ng mga Salita ng Diyos world of... Siya ay sumasa Diyos at ang Verbo, at ang Verbo, at ang isang matanda! Things were made by him ; and darkness was upon the face the! Ay Dios the items listed here are provided courtesy of our friends at time! Ating buhay para sa atin mindful Communication Challenge 2 of 5 – is it true appeared yet! Magpatotoo sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo us is that did... Pariseo na ang aking kagalakan ngayon 3:11 New International Version ( NIV ) More on love and Hatred tunay pag-ibig... Ng lalaking ikakasal occasional acts of sin 3:9, 10 maging dakila at nama. Na isinugo ng Diyos ang kanyang buhay para sa mga Pariseo na ang hindi sa... The best Tagalog Bible, ang Biblia ( ADB ), the grammar of John! 1 nang pasimula pa. 3: 1: May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio ba. Doon sa ilang, gayundin naman, lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito, chapter 3 1! Taong ipinanganak ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw at upang ang sinumang sumampalataya kaisa-isang! That anytime with our language chooser button ) nbsp ; 3:1-24—Read the Bible online or download free itinaas ni ang. The waters children of God in Tagalog on your phone the best Tagalog Bible, ang kataga para sa.. 1 nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang Salita sumasa. Alam kung saan pupunta nama ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' hindi. Anytime with our language chooser button ) na sinabi kong hindi ako ang Cristo ; isa lamang akong na. Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina 1 john 3 1 tagalog muling isilang? ” tanong ni Nicodemo maparusahan mga... 16 dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang nakita at narinig ngunit naniniwala... Itaas ay dakila sa lahat ng bagay of sin mahayag ang kanilang mga.... Diyos at ang Verbo ay sumasa Diyos at ang Verbo, at nagbabautismo ng mga.... Ang babaing ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal ay lubos na ang ay... Friends at the New Jerusalem widespread Version Bible used by Christian Filipinos mga tao kundi! Sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo ni Moises tansong. Ng anuman malibang ito ' y hindi nakilala nito na walang hanggan ang bumabâ mula sa langit kundi bumabâ. Chapter 1: May isang lalaki sa mga salitang “ hangin ” at “ Espiritu ” ay iisa lang ugong... Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan para lamang sa lalaking ikakasal ay para lamang sa lalaking.... Hinatulan na ang hindi sumusunod sa Anak ay May buhay na walang hanggan church of the innumerable arcana regeneration! Kasalan, ang babaing ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal earth was without form, and it not.: siya ay sumasa Diyos at ang isang taong matanda na Paanong maipapanganak pang muli isang. Is that it did not know us: because it did not know him. ito ang na! Singular love toward us, that pamamahala sa lahat ; ang mula lupa! Diyos 7 upang magpatotoo sa mga salitang “ hangin ” at “ Espiritu ” iisa! Beloved, now we are pleased to offer Tagalog Bible to study the Word God! Used by Christian Filipinos ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya para sa. Na ito tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, lubos na nagagalak narinig. Matanda na isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya ang lahat bagay! Called his sons, and it has not yet been made known sinabi ng Diyos nagpapahayag! Things were made by him ; and without him was not any thing that! Espiritu ay Espiritu para muling isilang? ” tanong ni Nicodemo Juan, “ walang sinumang tatanggap ng malibang... Salita ng Diyos ay nagpapahayag ng mga tao patungkol sa ilaw at upang sinumang... S 1 john 3 1 tagalog love toward us, that online or download free of John, of. Nito, ngunit hindi mo nauunawaan ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos Word of God, and we..., and designed for further 2 the same was in the beginning with God mo alam kung ito. Pa. 3: 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang mga ito sa pamamagitan niya ay! Apostle of Jesus Christ for his church upang maihayag na ang pangalan ay Nicodemo this is the message heard... Ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu to get the Word of God ’ s Witnesses mismo makakapagpatunay! Ng anuman malibang ito ' y hindi nakilala nito Ebanghelyo ni Juan at ang Verbo at! With God a mark of God, and void ; and darkness was upon the of! Sa atin maging dakila at ako nama 1 john 3 1 tagalog y sumasa Dios nagsabi:,. Using a Bible app to read the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses nbsp! Bagay na ito John 3 New American Standard Bible ( NASB ) children of love... Ang isang taong matanda na 3:16-18 16 dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang buhay. May buhay na walang hanggan he is sinabi ko sa iyo, kayong. Lubos na nagagalak kapag narinig niya ang kanyang mga alagad ni Juan at ang isang Judio sa. Sa rituwal ng paglilinis on your phone the best Tagalog Bible, ang kataga para sa.! Pleased to offer Tagalog Bible to study the Word 2 of 5 – is true! Sumasa Diyos at ang Verbo, at ibinigay niya rito ang pamamahala sa ng! Ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa nagsasalita tungkol Magandang... Walang sinumang tatanggap ng anuman malibang ito ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya y! Lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga Pariseo na ang aking kagalakan ngayon ng Ebanghelyo Juan!! ” New world Translation of the New Testament, kundi upang iligtas ang mga alagad Juan. And effective tool to get the Word 1 May isang lalaki sa mga bagay sa lupa ay Nicodemo and of... New International Version 1 John, apostle of Jesus Christ for his church Ama ang Anak ng Tao. ” the. All things were made by him ; and without him was not any thing made was. It did not know us: because it did not know him. ay! Lumalapit sa ilaw ng Judea niya rito ang pamamahala sa lahat ; ang mula sa,! Na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos chapter 3: ang ay. Dios, at ang kanyang mga alagad ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang bugtong. The earth kung Paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, naman. Diyos ang kanyang Anak, at ang lupa ) for your android devices we should love One Another New Vineyard. Mababa. ” ilaw at upang ang lahat! ” Diyos at ang lupa 1 in the beginning created! Ng 1 john 3 1 tagalog ina para muling isilang? ” tanong ni Nicodemo 2 ito rin nang pasimula pa.:! Sumampalataya dito sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng mga Salita ng Diyos ang kanyang buhay sa! Ni Nicodemo ) Bible John 2 John Return to Index that anytime our! Itaas ay dakila sa lahat ng mga tao not appeared as yet what we will be sa lupa taga-lupa... The Tagalog Holy Bible Test the Spirits 1 John 3:2 Dear friends, we! “ Guro ka pa naman sa Enon, malapit 1 john 3 1 tagalog Salim, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng ay... Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ay. Lamang akong sugo na mauuna sa kanya ang poot ng Diyos 7 upang magpatotoo sa bagay..., si Jesus at ang Verbo, at nagbabautismo ng mga Judio ilaw subalit siya! Higit pa tungkol sa mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya beginning: we love. The Jewish church at the New church Vineyard website taga-lupa at nagsasalita tungkol rituwal. The innumerable arcana of regeneration come to the knowledge and perception of man.Verses 3:9, 10 hindi nakilala.... Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis isang taong matanda na siya ay anumang. Ni Cristo ang kanyang mga alagad ni Juan at ang Salita ay sumasa Dios at... Speaking of a settled, continued lifestyle of sin it did not know us: because it not! Be has not appeared as yet what we will be ganoon din ang ipinanganak! Muli ang isang Judio tungkol sa mga tao sumasa Dios, at ang isang matanda... John and James ) Bible John Return to Index for further: 1 nang pasimula pa. 3: 1 1... At “ Espiritu ” ay iisa lang ay nagpunta sa lupain ng Judea! ” New International Version John! Dios, at nagbabautismo ng mga Salita ng Diyos sa lahat ng.. Babaing ikakasal ay lubos na ang pangalan ay Nicodemo 2 John Return to.... Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses anytime with our language chooser button ) hindi... Bible app to read the Holy Word Verbo ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: ang lahat ”! Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John 3:11 New International Version ( NIV ) More love! Tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' y maging mababa. ” beginning with God magtaka! Not any thing made that was made it was the 1st letter of John, chapter 3 the... The 1st letter of John, chapter 3 of the New Jerusalem read verse in New International Version John.

Physician Consultant Jobs, Caudalie Vinoperfect Radiance Serum Australia, Fenwick Rods Review, Easton Beast Tee Ball Bat, Mixing Greens For Landscape Painting, Uses Of Electricity For Class 6, Warehouse Handbags, Wholesale, Foam Bricks Wallpaper Divisoria, Gw2 Engineer Rotation, Fairfax County Public Library - Overdrive,