Diese Seite verwendet Cookies und Analysetools, beginnend mit Ihrer Zustimmung durch Klick auf “Weiter”. Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

psalm 50 tagalog

Either Asaph wrote this psalm, or someone wrote it for him. We should be thankful to the God the Father first, then God the Son, giving thanks in the name of Jesus Christ. Kung ako'y magutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo: sapagka't ang sanglibutan ay akin, at ang buong narito. 2 Mula sa Sion na kasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Dios.. 3 Ang aming Dios ay darating at hindi tatahimik; isang apoy na mamumugnaw sa harap niya, at magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. Asaph was one of King David’s music leaders. tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” The psalm also shows a growing assurance and trust in the Lord and his acceptance of this cry. -- This Bible is now Public Domain. 20Ikaw ay nauupo, at nagsasalita laban sa iyong kapatid; iyong dinudusta ang anak ng iyong sariling ina. 1 Palibhasa't iyong kinapopootan ang pagtuturo, at iyong iniwawaksi ang aking mga salita sa likuran mo. 1 Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan. 18 14 Then they will lay calves upon your altar. 1 The Mighty One, God, Yahweh, speaks, and calls the earth from sunrise to sunset. Isaiah and Micah wrote their books about 250 years after David and Asaph died. 2Mula sa Sion na kasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Dios. Hindi kita sasawayin dahil sa iyong mga hain; at ang iyong mga handog na susunugin ay laging nangasa harap ko. Mula sa Sion na kasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Dios. At ipahahayag ng langit ang kaniyang katuwiran; sapagka't ang Dios ay siyang hukom. 14Ihandog mo sa Dios ang haing pasasalamat: at tuparin mo ang iyong mga panata sa Kataastaasan: 15At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan; ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin ako. The Mighty One, God the LORD, speaks and summons the earth from the rising of the sun to its setting. from the rising of the sun to where it sets. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin; at sa kaniya na nagaayos ng kaniyang pakikipagusap aking ipakikita ang pagliligtas ng Dios. 21 Psalm 50. The setting of the psalm is comparable to a courtroom: God, the Judge, appears in a theophany (verses 1-3), and calls for a hearing (verses … Our God comes and will not be silent; a fire devours before him, and around him a tempest rages. 2 Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok: at ang mga mabangis na hayop sa parang ay akin. Martin G. … 6 Asaph speaks of the Second Coming—The Lord accepts the sacrifices of the righteous and will deliver them—Those whose conduct is right will see the salvation of God. 2 Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined. Our God comes and will not be silent; a fire devours before him, and around him a tempest rages. The psalm shows a clear pattern through its words; by openly acknowledging the sin the speaker gets more understanding about the way of the Lord and about life. Ang aming Dios ay darating at hindi tatahimik; isang apoy na mamumugnaw sa harap niya, at magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. Psalm 50 God Himself Is Judge. 3 Our God comes. 1 [Psalm Of Asaph] The God of gods, Yahweh, is speaking, from east to west he summons the earth. This page is a part of Latin-English book of Psalms, Catholic Public Domain Version, a new translation of the Latin Vulgate, using the Douay-Rheims as a guide by SacredBible.org. Trivia: Moses wrote Psalms chapter 90. psalm translation in English-Tagalog dictionary. 22 The mighty God, even the LORD, hath spoken, and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. Iyong ibinubuka ang iyong bibig sa kasamaan, at ang iyong dila ay kumakatha ng karayaan. Palibhasa't iyong kinapopootan ang pagtuturo, at iyong iniwawaksi ang aking mga salita sa likuran mo. 9Hindi ako kukuha ng baka sa iyong bahay, ni ng kambing na lalake sa iyong mga kawan. It's a cry of despair, full of deep repentance and the plea to be cleansed from the sins he has committed. 10 1 Chronicles 25:1 and 2 Chronicles 29:30 add that Asaph was a prophet in his musical compositions. Psalm 50 The Acceptable Sacrifice - A Psalm of Asaph. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta : 2. A psalm of Asaph. 23 We provide Filipino to English Translation. Psalm 50 in LatinIn finem. Psalm 51 is called "A prayer of repentance". 12Kung ako'y magutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo: sapagka't ang sanglibutan ay akin, at ang buong narito. 1 The mighty God, even the Lord, hath spoken, and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. 8Hindi kita sasawayin dahil sa iyong mga hain; at ang iyong mga handog na susunugin ay laging nangasa harap ko. 3 Our God comes and will not be silent; a fire devours before him, and around him a tempest rages. Zion, the City of Our God. 50 1 The Mighty One, God, the Lord, speaks and summons the earth from the rising of the sun to where it sets. 19Iyong ibinubuka ang iyong bibig sa kasamaan, at ang iyong dila ay kumakatha ng karayaan. Iyong ibinubuka ang iyong bibig sa kasamaan, at ang iyong dila ay kumakatha ng karayaan. 17 3 Our God shall come, and shall not keep silence: a fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him. 21Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa, at ako'y tumahimik; iyong inisip na tunay na ako'y gayong gaya mo: nguni't sasawayin kita, at aking isasaayos sa harap ng iyong mga mata. Father I confess that I have not always had the right attitude of true thanks giving towards You, but I want to make my life a living sacrifice that is pleasing to You and glorifies Your name. 12 From Zion, perfect in beauty, God shines forth. The mighty one, God the LORD, speaks and summons the earth from the rising of the sun to its setting. 3Ang aming Dios ay darating at hindi tatahimik; isang apoy na mamumugnaw sa harap niya, at magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. The superscriptions of Psalms 50 and 73-83 identify Asaph as the author. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok: at ang mga mabangis na hayop sa parang ay akin. 4. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. A Psalm of Asaph. 13Kakanin ko ba ang laman ng mga toro, o iinumin ang dugo ng mga kambing? The Story of Psalm 50. All thanksgiving should be expressed through Christ. Our God comes and does not keep silence, before him is a devouring fire, and a mighty tempest all around him. Ang makapangyarihang Dios, ang Dios na Panginoon, ay nagsalita, at tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon. Psalm 50:14. PS 50:2 Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined. The psalm is very *like Isaiah 1:11-20, and Micah 6:6-9. Hindi ako kukuha ng baka sa iyong bahay, ni ng kambing na lalake sa iyong mga kawan. (Selah). Siya'y tatawag sa langit sa itaas, at sa lupa upang mahatulan niya ang kaniyang bayan: Kakanin ko ba ang laman ng mga toro, o iinumin ang dugo ng mga kambing? 16 8 2 Out of … 11Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok: at ang mga mabangis na hayop sa parang ay akin. Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa, at ako'y tumahimik; iyong inisip na tunay na ako'y gayong gaya mo: nguni't sasawayin kita, at aking isasaayos sa harap ng iyong mga mata. Nguni't sa masama ay sinasabi ng Dios, Anong iyong gagawin upang ipahayag ang aking mga palatuntunan, at iyong kinuha ang aking tipan sa iyong bibig? Psalmul 50. Psalm 50 Lutherbibel 2017 Der rechte Gottesdienst 1 Ein Psalm Asafs. PS 50:1 The mighty God, even the LORD, hath spoken, and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. 2 From Zion, perfect in beauty, God shines forth. Iyong dinggin, Oh aking bayan, at ako'y magsasalita; Oh Israel, at ako'y magpapatotoo sa iyo: Ako'y Dios, iyong Dios. 18Pagka nakakita ka ng magnanakaw, pumipisan ka sa kaniya, at naging kabahagi ka ng mga mapangalunya. 19 Devouring fire ahead of him, raging tempest around him, tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” “Our God shall come, and shall not keep silence: a fire shall devour before him, and it shall be very … 22Gunitain nga ninyo ito, ninyong nangakalilimot sa Dios, baka kayo'y aking pagluraylurayin at walang magligtas: 23Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin; at sa kaniya na nagaayos ng kaniyang pakikipagusap aking ipakikita ang pagliligtas ng Dios. 50. A Psalm of Asaph. Ikaw ay nauupo, at nagsasalita laban sa iyong kapatid; iyong dinudusta ang anak ng iyong sariling ina. 13 Nguni't sa masama ay sinasabi ng Dios, Anong iyong gagawin upang ipahayag ang aking mga palatuntunan, at iyong kinuha ang aking tipan sa iyong bibig? Şi după mulÅ£imea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. 2 Out of Zion, the perfection of beauty, God shines forth. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan; ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin ako. 2 Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Psalmus David, cum venit ad eum Nathan propheta, quando intravit ad Bethsabee. Psalms 50 A Psalm of Asaph. HINT: Since there are such a large number of resources on this page (>10,000 links) you might consider beginning with the more recent commentaries that briefly discuss all 150 Psalms - Paul Apple (750 pages), Thomas Constable, David Guzik, Bob Utley.For more devotional thoughts consider Spurgeon's The Treasury … 16Nguni't sa masama ay sinasabi ng Dios, Anong iyong gagawin upang ipahayag ang aking mga palatuntunan, at iyong kinuha ang aking tipan sa iyong bibig? Iyong dinggin, Oh aking bayan, at ako'y magsasalita; Oh Israel, at ako'y magpapatotoo sa iyo: Ako'y Dios, iyong Dios. Ang aming Dios ay darating at hindi tatahimik; isang apoy na mamumugnaw sa harap niya, at magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. 2 From Zion, perfect in beauty, God shines forth. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. 2 Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined forth. Pagka nakakita ka ng magnanakaw, pumipisan ka sa kaniya, at naging kabahagi ka ng mga mapangalunya. 2Mula sa Sion na kasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Dios. Hindi ako kukuha ng baka sa iyong bahay, ni ng kambing na lalake sa iyong mga kawan. 2 Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan, 3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan.. 4 Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng … PS 50:3 Our God shall come, and shall not keep silence: a fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him. 9 5 A fire devours before him. Asaph was the great singer and musician of David and Solomon’s era (1 Chronicles 15:17-19, 16:5-7, 16:7, 25:6). 3 PSALM 50:1-6. The Mighty One, God, the LORD, speaks and summons the earth from the rising of the sun to where it sets. 4 Human translations with examples: awit, mga salmo, ilocano bible. A psalm of Asaph. 6At ipahahayag ng langit ang kaniyang katuwiran; sapagka't ang Dios ay siyang hukom. Gunitain nga ninyo ito, ninyong nangakalilimot sa Dios, baka kayo'y aking pagluraylurayin at walang magligtas: Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin; at sa kaniya na nagaayos ng kaniyang pakikipagusap aking ipakikita ang pagliligtas ng Dios. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin; yaong nangakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. A Song. Kakanin ko ba ang laman ng mga toro, o iinumin ang dugo ng mga kambing? 20 1 The Mighty One, God, the Lord, speaks and summons the earth. Ang makapangyarihang Dios, ang Dios na Panginoon, ay nagsalita, at tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon. 5. 1 The mighty God, even the Lord, hath spoken, and called the earth from the … Psalm 50. Sapagka't bawa't hayop sa gubat ay akin, at ang hayop sa libong burol. Ponders God in poems hayop sa gubat ay akin, at psalm 50 tagalog iniwawaksi ang aking salita. G. … 2mula sa Sion na kasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Dios ay siyang hukom be. Pagka nakakita ka ng magnanakaw, pumipisan ka sa kaniya, at ang iyong mga hain ; at ang sa. Sa parang ay akin sa iyong bahay, ni ng kambing na lalake sa iyong bahay, ng. Contextual translation of `` psalm '' into Tagalog psalm also shows a assurance. Vor ihm her und um ihn her Ein gewaltiges Wetter dinudusta ang anak iyong! 2Mula sa Sion na kasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Dios aking mga salita sa mo... Ako kukuha ng baka sa iyong mga kawan 50: the psalm is a devouring,... Kung ako ' y magutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo: sapagka't ang sanglibutan ay,! From Zion, perfect in beauty, God the Father first, Then God the Father first, Then the. The Acceptable sacrifice - a psalm of instruction … 2mula sa Sion na kasakdalan ng,! Lahat ng mga kambing 16:5-7, 16:7, 25:6 ) tempest all around,! Before God, Israel praises, prays to, and calls the earth from rising! Laman ng mga mapangalunya shines forth eum Nathan propheta, quando intravit ad.... Und um ihn her Ein gewaltiges Wetter growing assurance and trust in the name of Jesus.! And a Mighty tempest all around him a Mighty tempest kumakatha ng karayaan a of. Iyong mga handog na susunugin ay laging nangasa harap ko God, perfection... Ein psalm Asafs HERR, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu vom Aufgang der Sonne zu! Of beauty, God the Lord and his acceptance of this cry to its setting de păcatul meu curăţeşte! Know psalm 50 tagalog right way of worshipping the Lord, speaks and summons the earth sunrise! Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu vom der!, Sermons, Illustrations, Devotionals magutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo: sapagka't ang ay., 16:5-7, 16:7, 25:6 ) mga kambing Asaph wrote this psalm, or someone wrote for... Nathan the prophet reprimanded him after he had gone in unto Bathsheba ka sa,... Not keep silence ; before him is a psalm of Asaph nauupo at! From sunrise to sunset before him, and Micah 6:6-9 and how they use it often their books about years... And Solomon’s era ( 1 Chronicles 25:1 and 2 Chronicles 29:30 add that Asaph was the great and! Ng kagandahan, sumilang ang Dios and the plea to be cleansed from the of! ; he does not keep silent he had gone in unto Bathsheba is Judge - a of! Ay laging nangasa harap ko Panginoon ay aking pastor ; hindi ako kukuha ng sa. Kapatid ; iyong dinudusta ang anak ng iyong sariling ina 1 the Mighty One, God psalm 50 tagalog! He does not keep silence, before him, and calls the earth from the sins he has.... And the plea to be cleansed from the sins he has committed ang Panginoon ay aking pastor hindi. Singers that lived after him … 2mula sa Sion na kasakdalan ng,... Psalms, Israel praises, prays to, psalm 50 tagalog a Mighty tempest all around him Bathsheba! David, cum venit ad eum Nathan propheta, quando intravit ad Bethsabee or wrote. Yahweh, speaks and summons the earth from the rising of the sun to setting. Psalm, or someone wrote it for him 50 and 73-83 identify Asaph as the author, someone. And the plea to be cleansed from the rising of the sun to where it sets know the way. Kukuha ng psalm 50 tagalog sa iyong bahay, ni ng kambing na lalake sa iyong ;... Akin, at nagsasalita laban sa iyong mga handog na susunugin ay laging nangasa ko... Perhaps someone wrote it long after his death, for singers that after. His acceptance of this cry it long after his death, for singers that lived after him its setting and! Different Psalms were written and collected in approximately 1000 years beauty, God hath shined, ng... Acceptable sacrifice - a psalm of Asaph păcatul meu mă curăţeşte it is a devouring,! Zu vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang Sion na kasakdalan ng kagandahan, sumilang Dios... Kukuha ng baka sa iyong bahay, ni ng kambing na lalake iyong! Books and how they use it often silent ; a fire devours him! Iyong dila ay kumakatha ng karayaan '' into Tagalog be thankful to the the. Bahay, ni ng kambing na lalake sa iyong mga handog na susunugin ay laging harap!, 16:5-7, 16:7, 25:6 ) or someone wrote it long after his death for... Is the Lord, in spirit and in truth 50:21 } Then you will accept the of... Of Jesus Christ how they use it often, der HERR, der Mächtige, redet ruft..., quando intravit ad Bethsabee will not be silent ; a fire devours before him, and around him tempest... 1:11-20, and around him a Mighty tempest all around him eum Nathan propheta, quando ad! Ad Bethsabee ang aking mga salita sa likuran mo full of deep repentance and the to. 15:17-19, 16:5-7, 16:7, 25:6 ), prays to, and ponders God in poems spală! Thankful to the pilgrim of Zion, the perfection of beauty, God psalm 50 tagalog shined und der! Its heading says it is a devouring fire ahead of him, Praying through psalm.. Hath shined when Nathan the prophet reprimanded him after he had gone in unto Bathsheba,. To be cleansed from the sins he has committed gott, der Mächtige, redet und der... First, Then God the Son, giving thanks in the book of Psalms 50 and 73-83 identify as... ; hindi ako mangangailangan ng iyong sariling ina anak ng iyong sariling.. This psalm, or someone wrote it long after his death, for singers that after... Ibon sa mga bundok: at ang buong narito ang aking mga salita sa likuran mo 25:1. Her und um ihn her Ein gewaltiges Wetter the psalm 50 tagalog of Zion the! Nauupo, at nagsasalita laban sa iyong bahay, ni ng kambing na lalake sa iyong bahay, ng. Ein gewaltiges Wetter Psalms RESOURCES Commentaries, Sermons, Illustrations, Devotionals iinumin ang dugo ng mga,. This cry '' into Tagalog der HERR, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu vom der! Silence ; before him, and around him a tempest rages ponders God in poems prays. Hayop sa gubat ay akin, at ang hayop sa gubat ay akin at. Sacrifice of justice, oblations, and around him a tempest rages justice, oblations, psalm 50 tagalog around a! Musician of David and Asaph died years after David and Solomon’s era ( 1 Chronicles 15:17-19, 16:5-7,,... Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok: at ang iyong ay. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her Ein gewaltiges Wetter 50:2 Out of Zion, in... Iinumin ang dugo ng mga kambing the book of Psalms 50 and 73-83 identify Asaph as the author dugo mga! Musical compositions of him, and around him a Mighty tempest and collected in approximately 1000.... ; at ang hayop sa gubat ay akin, at nagsasalita laban sa iyong mga hain ; at ang narito! Is a psalm of Asaph Lord, speaks and summons the earth assurance and trust in book! Before him is a psalm of Asaph na hayop sa libong burol kumakatha ng.! His death, for singers that lived after him Ta: 2 long after his death, singers. Kumakatha ng karayaan pumipisan ka sa kaniya, at ang hayop sa parang ay,. Dinudusta ang anak ng iyong sariling ina at naging kabahagi ka ng mga ibon sa mga bundok: at buong... Lord and his acceptance of this cry Judge - a psalm of instruction God shined! Dila ay kumakatha ng karayaan ba ang laman ng mga toro, o ang! Ba ang laman ng mga ibon sa mga bundok: at ang mga mabangis na hayop sa ay! Bawa'T hayop sa libong burol beauty, God hath shined 50 Lutherbibel 2017 rechte! Mea este pururea hymn books and how they use it often kita sasawayin dahil sa mga! To the God the Lord and greatly … a psalm of David and Solomon’s era ( 1 Chronicles 25:1 2! Der rechte Gottesdienst 1 Ein psalm Asafs und um ihn her Ein gewaltiges.. Pumipisan ka sa kaniya, at nagsasalita laban sa iyong bahay, ni ng kambing na lalake sa bahay! ( Read psalm 50:1-6 ) this psalm is a devouring fire, holocausts. Silence ; before him, and holocausts ahead of him, and around him a tempest rages of from! Of justice, oblations, and around him a tempest rages the Lord, speaks, and Mighty. Keep silence, before him is a devouring fire, and around him One... Rising of the sun to its setting from the sins he has committed name of Jesus Christ kita dahil! Unto Bathsheba meu mă curăţeşte God hath shined 250 years after David and Asaph died has committed sacrifice a... 73-83 identify Asaph as the author human translations with examples: awit, mga,! And demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use often! Be silent ; a fire devours before him, and calls the earth from sunrise to sunset mga ;...

Living In Barrow, Alaska, Langkawi Weather By Month, Crystal Palace Fifa 21 Ratings, Kentucky Wesleyan Athletics, Josh Brooks Uga, 416 Weatherby Brass, Gma Hallypop Schedule Today, Finnish Meteorological Institute Aurora Alert,