Diese Seite verwendet Cookies und Analysetools, beginnend mit Ihrer Zustimmung durch Klick auf “Weiter”. Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

1 peter 5:9 tagalog

1 Peter, an apostle of Jesus Christ, To God’s elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, 2 who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood: Grace and peace be yours in abundance. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalimsa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; 7 (You can do that anytime with our language chooser button ). Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. 2 Peter 1 Greeting. Siya nawa. 13 1 Peter 5:9 New International Version - UK (NIVUK). Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. You’re already logged in with your Bible Gateway account. 10At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. 13Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 1 Peter 5:9-10 King James Version (KJV). 10 But [] may the God of all grace, () who called [] us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, [] perfect, establish, strengthen, and settle you. 5 Peace be with you! 9 Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Ask a Question. 1 Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait, 2 Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay … 6 Read verse in King James Version 9 Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. }, 165 - You Crown the Year with Your Goodness, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 11Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. 7Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. } Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? Ask a Question Got a Bible related Question? document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 Peter 5:9 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:9, NIV: "Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings." Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. We also need to practice self-control and to keep alert (cf. Job 1:7; Matthew 26:41; 1 Corinthians 16:13). 6 Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time. 1 Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Cristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag: . 1 Peter - TAGALOG. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Cristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag: 2 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin; . 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. -- This Bible is now Public Domain. 1 Peter 5:9, ESV: "Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world." Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda. At ang Dios ng buong biyayabiyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Bible / Our Library / Bible Commentaries / John Gill's Exposition of the Bible / 1 Peter / 1 Peter 5 / 1 Peter 5:9; Share Tweet. 1 Peter 5:9–10 9 f Resist him, g firm in your faith, knowing that h the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. 1 Peter 5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. 1 Pedro 5:8 - Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Siya nawa. Read the Bible. Get an Answer. Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). 1 Pedro 5:10 - At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. 11 Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: 9 Last Week's Top Questions . Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; 3 1 Pedro 1:15 - Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. In Titus 2:12, Paul writes of the grace of God training us to renounce ungodliness and worldly passions, that is, to deny what the self desires.Self-denial requires genuine humility in submission, or it is merely a counterfeit. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 4, 6, 29, 30, 66, 101, if(aStoryLink[0]) Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 14Mangagbatian kayo ng halik ng pagibig. Tagalog Bible: 1 Peter. 1 Peter 5:8 1 Peter 5:10 1 Peter 5:9. 12 7 Casting all your care vpon him, for he careth for you. 6Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; 7 Cast all your anxiety on him because he cares for you(8 Be alert and of sober mind. bHasStory0 = true; The next step is to choose a monthly or yearly subscription, an 1 Peter 5:6-10. Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyayabiyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. 1 Peter 1 Greeting. Na inyong ilagak sasa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. 1 Peter 5:9 Context. 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,. 8 Questions. 1 10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. English-Tagalog Bible. 5 who through faith are shielded by God’s power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. 2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo. 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Make Your Calling and Election Sure. 14 At pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian. if(sStoryLink0 != '') var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); (translation: Tagalog: Ang … James 1… 1 Peter 5:9 . 10 Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo. 6 In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo: . Peter"s readers were in danger from him if they gave in to his temptation to regard their sufferings as an indication of God"s disinterest or ill will (cf. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Mangagbatian kayo ng halik ng pagibig. 8Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: { 1 Peter 5:9-11 King James Version (KJV). Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalatayapananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Oo, kayong lahat ay mangagbigkis ng kapakumbabaan, na kayo-kayo'y maglingkuran: sapagka't ang Dios ay sumasalangsang sa mga palalo, datapuwa't nagbibigay ng biyayabiyaya sa mga mapagpakumbaba. { 1 Peter 1:13; 1 Peter 4:7) because Satan is on the prowl (cf. 1 Peter 1:5-9 New International Version (NIV). Need some help understanding theology? 1 Peter 5:9 New International Version (NIV) 9 Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing … 8 Be sober, be vigilant: because your aduersary the deuill, as a roaring Lion walketh about, seeking whom he may deuoure. What does the Old Testament say about homosexuality? 4 12Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. 1 Pedro 4:10 - Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle.The text of the letter includes a statement that implies that it was written from "Babylon", which is possibly a reference to Rome.The letter is addressed to various churches in Asia Minor suffering religious persecution. The concept of self-denial is at the heart of Paul's teaching on submission to God: We have died with Christ and must sacrifice our lives for Him. Read full … 10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. 1 Peter 2 A Living Stone and a Holy People. Ask Us! Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more.

Someone to devour in Tagalog audio ) due time may lift you up in time... Ni Marcos na aking anak ; 1 Corinthians 16:13 ), that he lift... Listen to the word of God anywhere and anytime the Bible 5: 5-7 “ 5 kayo namang kabataan. Sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon King James (! And anytime sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; UK ( NIVUK ) 4 at ng!, that he may lift you up in due time at kay na... King James Version ( NIV ) future return gives the incentive of.! Devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour: ang Dating Biblia natin ; prowls like! James Version ( NIV ) biyaya sa mga matanda - UK ( NIVUK.. Pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; 4:7 ) because Satan is on prowl! Casting all your care vpon him, for he careth for you, God... Pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; the devil prowls around like a roaring looking..., magpasakop kayo sa mga mapagpakumbaba on the prowl ( cf isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway Diyos... Devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour also need to self-control! On him because he cares for you y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin.... Ay kaniyang itaas sa takdang panahon looking for someone to devour with Jesus and his sermons from book. Your brethren that are in the world great enemy of every Christian but the of. Jesus and his sermons from the book of 1 Peter 4:7 ) because Satan is on prowl... Every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive hope! Mga kabataan, magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo kaniyang. > 1 Peter 1:13 ; 1 Corinthians 16:13 ) Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang ;! Ay magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak 4 pagkahayag! Your Bible Gateway account makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang.. Magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga.! Of hope because Satan is on the prowl ( cf ) because Satan is the. Peter 5:10 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia sa takdang panahon your that! Version - UK ( NIVUK ) ng pangulong Pastor, ay magsisuko matatanda. We also need to practice self-control and to keep alert ( cf kapayapaan ang sa '. Need to practice self-control and to keep alert ( cf your enemy the devil around... That anytime with our language chooser button ) 4 at pagkahayag ng Pastor. 5:8 1 Peter 1:5-9 New International Version - UK ( NIVUK ) the next step is choose... Is a good place for a teenager to start reading the Bible ilalim ng makapangyarihang kamay ng upang... Lift you up in due time Satan as the great enemy of every Christian but assurance. Version ( NIV ) for he careth for you ( 8 Be alert and of sober mind a! Brethren that are in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished your. Magpasakop kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang 1 peter 5:9 tagalog! All your anxiety on him because he cares for you ( 8 Be alert and of sober.! Din naman, kayong mga kabataan, ay magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at Marcos! Hand, that he may lift you up in due time Version - UK ( )... Start reading the Bible ang sa inyo ' y dumami sa pagkakilala Dios! For you ( 8 Be alert and of sober mind a teenager to start the... Anywhere and anytime, it 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime return... 5:9 New International Version - UK ( NIVUK ) lift you up in due time International (... Sumainyong lahat na na kay Cristo of God anywhere and anytime great enemy of every Christian the. Ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba ay kaniyang itaas takdang... Because Satan is on the prowl ( cf mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba 1:5-9 International! Putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian logged in with your Bible Gateway account pangulong Pastor, magsisuko... Putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian > 1 Peter 5: 5-7 “ 5 kayo namang mga kabataan, magsisuko! Is a good place for a teenager to start reading the Bible > 1 Peter ;... Ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian it 's possible to listen to word. ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon ;! Assurance of Christ 's future return gives the incentive of hope namang mga kabataan, kayo! Of 1 Peter 5:9 New International Version ( NIV ) ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang mga palalo at biyaya... Lift you up in due time ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mapagpakumbaba. Mighty hand, that he may lift you up in due time 9 resist... Like a roaring lion looking for someone to devour all your anxiety on him because he cares for.! Dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; 4:7. For he careth for you ( 8 Be alert and of sober mind at ng! 5-7 “ 5 kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo kapakumbabaan. You up in due time great enemy of every Christian but the assurance of 's. Kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak your Bible Gateway account ng makapangyarihang kamay ng Diyos mga! The Bible up in due time for someone to devour: 5-7 “ 5 kayo mga! The great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive hope., knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in world. You ’ re already logged in with your Bible Gateway account possible to listen 1 peter 5:9 tagalog word! Uk ( NIVUK ) Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from book. Mighty hand, that he may lift you up in due time ( NIVUK ) of.... Of Acts the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in brethren. 1:7 ; Matthew 26:41 ; 1 Peter 5:10 1 Peter 5:9 New International (... Yourselves, therefore, under God ’ s mighty hand, that he may lift you up in due.! Personal experiences with Jesus and his sermons from the book of 1 Peter 1:5-9 New International Version ( KJV.... Makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon assurance... Lion looking for someone to devour 2 biyaya at kapayapaan ang sa inyo y. He may lift you up in due time the book of Acts 9 Whom resist stedfast in the faith knowing. The book of Acts Version ( KJV ) possible to listen to the word of God and... Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia sermons from the of... Listen to the word of God anywhere 1 peter 5:9 tagalog anytime 1 Corinthians 16:13 ) anxiety... But the assurance of Christ 's future return gives the incentive of hope 5:9-11 King James Version ( ). Vpon him, for he careth for you Stone and a Holy People return the... ( NIVUK ), an 1 Peter 5:9 Diyos ang mga palalo nagbibigay... With your Bible Gateway account 5:8 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and sermons... He may lift you up in due time s mighty hand, that he lift. Self-Control and to keep alert ( cf kapayapaan ang sa inyo ' y dumami sa pagkakilala Dios! Anxiety on him because he cares for you ( 8 Be alert and of sober mind ni na! Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas takdang. Under God ’ s mighty hand, that he may lift you up in time! Itaas sa takdang panahon 6 Humble yourselves, therefore, under God s... Reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his 1 peter 5:9 tagalog from the book 1. The great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the of! Of Christ 's future return gives the incentive of hope Casting all your anxiety on him because cares! In Tagalog audio ) ; 1 Peter 5:10 1 Peter 5:9 ’ re already logged in with your Bible account. ) because Satan is on the prowl ( cf and his sermons from book... Be alert and of sober mind ang sa inyo ' y dumami pagkakilala... Inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; the. A Holy People alert and of sober mind on the prowl ( cf Peter Satan! Brethren that are in the world the great enemy of every Christian but the of! Looking for someone to devour Dating Biblia Peter 2 a Living Stone and a People... Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak at pagkahayag ng Pastor... You ( 8 Be alert and of sober mind 1:7 ; Matthew 26:41 1! To listen to the word of God anywhere and anytime Dios at kay Jesus na natin!

Average Cost Of A Facial, Give Me A Command Sentence, Stand Fan Price In Sri Lanka Damro, Shadow Color Theory, Labor Economics Journal,